Layang Pitakonan (Tanya Jawab)

Wudhu Nggina’ake Toya Dicawuk

Pitakonan : Kula ajeng tanglet soal wudhu ngagem toya dicawuk niku sah napa boten?

Wangsulan : Tetep sah wudhunipun, senadyan ngagem toya dicawuk.

Ananging saperangane ulama paring katerangan bilih wudhu ngagem toya dicawuk niku boten pareng, sebab toyanipun dados toya musta’mal. Toya ingkang sampun diguna’ake niku boten pareng diguna’ake malih.

Ananging dipun sebat wonten satunggalipun hadits, Nabi salallahu ‘alaihi wa sallam niku nate siram nggina’aken toya sisanipun sirame ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha.

Dados boten namung dicawuk, sisa siramipun ‘Aisyah, garwanipun Kanjeng Nabi. Bibar digina’aken dening Aisyah siram. Toya kala wau dipun gina’ake siram dening Kanjeng Nabi. Lan sah, saget ngankat hadats utawi rereget sanesipun.

Semanten ugi wudhu dipun keparengaken (ngagem toya musta’mal)
Wallahu ta ‘ala a’lam.

Dipun wangsuli dening : Ust. Abul Aswad Al Bayaty

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button