Layang Pitakonan (Tanya Jawab)

WEDI PAPAN WINGIT KALEBU SYIRIK?

Pitakonan : Apakah takut jika diganggu jin, atau takut saat di tempat gelap seperti kuburan dan rumah kosong merupakan bagian dari kesyirikan?

Wangsulan : Menika boten kalebet tumindak kesyirikan. Lewat kuburan prindang prinding, lewat alas sing gawat kepati pati wedi, menika raos ajrih ingkang alami ingkang normal. 

Sing boten pareng, sing marakke rasa wedi dadi syirik inggih punika nalika jenengan lewat mriku, lajeng isti’anah (nyuwun pengayoman) marang jin sing mbau reksa wonten mriku. Lha niki ingkang nyebabake dadi tumindak syirik.

“Pangapunten mbah, kula jeng numpang lewat mriki. Niki pinangka pitukone..” lajeng nyelehake menyan, kembang, sesajen. Nha niku kalebet tumindak syirik.

Ananging menawi sekedar wedi kemawon, niku biasa. Enggal enggal dipun icali, maos ta’awudz;

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

A’UDZU BIKALIMAATILLAHIT TAAMMATI MIN SYARRI MAA KHOLAQ

“Kula nyuwun pengayoman dhumateng Allah ta’ala saking gangguanipun makhluk ingkang sampun dipun cipta.”

Sebab napa? Kanjeng Nabi Musa ‘alaihis salam ugi gadahi rasa wedi.

 فَأَوۡجَسَ فِی نَفۡسِهِۦ خِیفَةࣰ مُّوسَىٰ 

“Musa rumangsa wedi lan nratap ana sajroning atine” (QS Taha : 67)

Musa rumaos gigrik, rumaos wedi nalika weruh ula sing matumpuk tumpuk, sing disulap dening tukang sihire raja Fir’aun. Lan Allah subhanahu wa ta’ala  boten moyoki (mencela) Musa kerana rasa wedi kalawau. Allah ta’ala ngendika; 

قُلۡنَا لَا تَخَفۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡأَعۡلَىٰ (68) وَأَلۡقِ مَا فِی یَمِینِكَ تَلۡقَفۡ مَا صَنَعُوۤا۟ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَیۡدُ سَـٰحِرࣲۖ وَلَا یُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَیۡثُ أَتَىٰ

“Ingsun dhawuh hei Musa sira aja wedi! sira bakal menang. Lan uncalna teken sing ana tangan tengenmu! dheweke bakal nguntal pokal gawene wong wong mau. 

Yekti pokal gawene iku pinangka tumindake para tukang sihir. Lan tukang sihir ora bakal menang saka ngendi wae dheweke teka.”  (QS Taha : 68-69)

Wallahu ta’ala a’lam bish showab..

dipun wangsuli dening ; Ust Abul Aswad Al Bayaty

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button