ArtikelPoster DakwahUncategorized

Tresna Marang Ngelmu

Shahabat Abu Darda’ -mugi Allah tansah paring ridha kagem piyambakipun- nate ngendika nalika menehi pitutur luhur marang kaum muslimin :

«اطلبوا العلم فإن عجزتم فأحبّوا أهله، فإن لم تحبّونهم فلا تبغضوهم»

“Sira kabeh padha golék’-a ngelmu agama !

Menawa sira ora isoh, mangka sira kabeh padha tresna-a marang para alim ulama’.

Menawa ora isoh tresna, aja sepisan-pisan wani nggethingi marang para ‘alim ulama’ “.

Kapetik saka kitab : Shifatush Shofwah : 1/298

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button