Jadwal Pengaosan

Tabligh Akbar Ponorogo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
TABLIGH AKBAR PENGAOSAN UMUM KANTI BASA JAWI
.
Kanthi Nyenyuwun Ridhonipun Allah Subhanahu Wa Taala Monggo sami angrawuhi Pengaosan Agami Islam Basa Jawi, InsyaAllah kawedhar dening Panjenenganipun :
.
🎙 USTADZ ABUL ASWAD AL-BAYATY, BA حفظه الله
(Pemateri Ngangsu Kawruh TV Saking Tlatah Klaten Hadiningrat Saha Alumni Madina International University)
_ 📅 Dinten SABTU
🗓️ Surya 28 Rabi’ul Akhir 1445 H/ 11 November 2023 M
🕠 Tabuh 18.00 WIB (Bakda Sholat Maghrib) ngantos paripurna
📖 Kanthi Irah-irahan:
NGGAYUH KAMULYANING URIP
🕌 Papan panggenan MASJID BESAR SAMBIT
Sak ler ipun Peken (pasar) Tamansari, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo
https://bit.ly/MasjidBesarSambit
_

📅 Dinten AHAD ENJING
🗓️ Surya 28 Rabi’ul Akhir 1445 H/ 12 November 2023 M
🕠 Tabuh 06.00 WIB ngantos paripurna
📖 Kanthi Irah-irahan:
LEPASO PARANE, JEMBARO KUBURE
🕌 Papan panggenan MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL (MBS) JETIS
Margi Ponorogo – Trenggalek, Dusun Tempel, Desa Turi, Kecamatan Jetis, Ponorogo
http://bit.ly/MBS_Jetis
.
📲 InsyaAllah Bade dipun Siaraken Lumantar:
Facebook :
https://www.facebook.com/mendakwahsunnah/
YouTube:
https://youtube.com/c/mendakwahsunnah
.
“Sapa wongé kang lumaku ana sak nduwuré dalan kanggo Ngangsu Kawruh, bakal digampangaké kanggo dhéwék’é dalan tumuju marang swarga”
HR. Muslim No.2699
.
Siapaken infaq paling sae panjenengan / Klik : https://linkfly.to/mendakwahsunnah
جزا كم اللّه خيْرا

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button