Audio Kajian

Slametan Kematian

Menika rekaman pengaosan singkat, ngrembag babagan slametan tiyang ingkang sampun seda. Kaaturaken dening Ust. Abul Aswad Al Bayaty, B.A

Sugeng midhangetaken..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button