Layang Pitakonan (Tanya Jawab)

Pripun Hukume Percaya Prakiraan Cuaca?

Pitakonan : Pripun hukume percaya kaliyan prakiraan cuaca?

Saking Bowo – Kalimantan Barat

Wangsulan : Boten napa napa. Prakiraan cuaca niku dipun sebat dening Syaikh Ali Hasan Al Halaby wonten salebeting kitab Ahkamus Syitaa’i fis sunnatil muthohharoh, niku boten kalebu ramalan. Niku memprediksi adhedhasar faktor faktor ilmiah.

Dados ditingali riyin arah angin. Angin niki arep mlayu nengdi.  Niki ingkang angka setunggal..

Angka kalih, volume air wonten nggen mendhung. Dados volume air nggen mendhung niku diukur, kinten kinten volumene pinten.

Terus kelembaban udara, niku nggih diukur ugi.

Nhah, adhedhasar perkawis perkawis niki wau, sampun diteliti, kayane kok sesuk bakale udan. Niku pareng mitadosi, ananging boten pareng meste’ake (memastikan). Menika fatwanipun Syaikh Ali bin Hasan Al Halaby rahimahullahu ta’ala..

DIpun wangsuli dening : Ust. Abul Aswad Al Bayaty, B.A

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button