Audio KajianE-book

Prinsip Aqidah Islam – Daurah Kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad

Menika rekaman audio pengaosan daurah medhar kitab Ushulus Sunnah seratanipun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta’ala. Dipun aturaken mawi Basa Indonesia dening Al Ustadz Abul Aswad Al Bayaty, B.A hafidzahullahu ta’ala.

Sesi 1

Sesi 2

Sesi 3

Sesi 4

Sesi 5

Sesi 6

Sugeng midhangetaken..

E-Book materi daurah ;

*Rekaman punika dipun pendhet saking daurah Aqidah ingkang mapan wonten Masjid Miftahul Jannah , Temon, Kulonprogo, DIY. Rikala dinten Sabtu lan Ahad surya kaping 16 lan 17 Februari 2019

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button