Audio Kajian

Perang Tanpa Pedhang

Menika rekaman pengaosan ngangsu kawruh kanthi irah irahan : Perang Tanpa Pedhang.

dipun aturaken dening Ust. Abul Aswad Al Bayaty, B.A hafidzahullahu ta’ala

Sugeng midhangetaken..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button