Jadwal Pengaosan

Pengaosan Ngangsu Kawruh Tepus Gunungkidul

📡 PENGAOSAN BASA JAWA
.
📖 “ORA SRAWUNG URIPMU SUWUNG”
.
👤 Kaaturaken dening
Ustadz Abul Aswad Al Bayaty, Hafidzahullahu Ta’ala
.
📅 | Kamis, 13 Juli 2023
🕣 | 19.30 (bada Isya) – Paripurna
🕌 | Masjid Al Insyirah, Karangtengah, Sumberwungu, Tepus, Gunung Kidul.
📍| https://maps.app.goo.gl/DVdx3aVW3oJ9Ejfm8
.
.

Dipun sediaaken snack lan doorprize

.
.
“Sapa wongé lumlaku ana sa nduwuré dalan kanggo NGANGSU KAWRUH, Allah bakal gampangaké kanggo dhéwék’é dalan tumuju marang swarga”
.
(HR. Muslim No.2699)
.
Mangga sami dipun gethok tularaken pawartos punika marang sanak sedhérék lan mitra pitepangan …
Matur nuwun …
.
.
Mangga sami midhangetaken piwucal agami islam arupi : fatwa, wewarah kesaenan, pitutur luhur para ulama, rekaman pengajian para kyai lan sanesipun lumantar channel : NGANGSU KAWRUH
.
Website : https://www.ngangsukawruh.com
Facebook : https://www.facebook.com/ngangsukawruhtv
Instagram : https://www.instagram.com/ngangsukawruhid/
Youtube : https://www.youtube.com/c/ngangsukawruhid
Telegram : https://t.me/NgangsuKawruh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button