Poster Dakwah

Pangudarasane Para Kewan

Imam Ikrimah رحمه الله paring dhawuh ;

دواب الأرض وهوامها، حتى الخنافس والعقارب يقولون: “منعنا القطر بذنوب بني ادم”

“Sakabehing kewan sing ngerong ana sajroning lemah, nganti coro lan kalajengking padha ngudarasa ;

Awake dhewe dialang alangi saka banyu udan, dijalari dening dosa kang ditindakake dening tedhak turunne Adam.”

(Al Jawabul Kafi : 38 seratanipun Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button