Layang Pitakonan (Tanya Jawab)

Ngubengke Kothak Infaq Nalika Jumatan

Pitakonan : Saya pernah membaca rtikel tentang larangan mengedarkan kotak infak saat shalat jum’at, karena bisa menggugurkan pahala, apa iya?

Wangsulan : Nek kotak infaqe niku diubeng-ubengke enggih. Khatib niku nembe ceramah jenengan malah ngubengke kothak, ngitung duit barang. Boten pareng ngoten niku.Kothak niku cekap dipun selehaken wonten pintu pintu masuk. 

Kula nate matur nalika pengajian wonten setunggalipun mesjid, mesjide niku ngubengake kothak. Kula matur : “Niki boten pareng, niki saget ngicali ganjaran shalat jumat, dipun selehaken wonten ngarep lawang mawon..”. (Lajeng Takmire sanjang) “O nggih.. Nggih.. Manut..”

Ngantos shalat jumat ambal tiga, niku ndelalah infaqe sing diitung dening takmir niku luwih akeh tinimbang nak diubengke. Ning nak jenengan benjing nyobi, kok luwih sithik nggih ampun protes kula.. 

Sebab kula lan panjenengan sedaya niku naming usaha. Etuk sithik lan akeh niku sanes urusane awake dhewe. Niku wewenangipun Allah  subhanahu wa ta’ala. Niku rak  nggih arta sanes artane awake dhewe. Artanipun umat kagem mashlahat mesjid.

Nggih, dados dhuateng para takmir mesjid, kothak niku cekap dipun selehke wonten pintu mesjid kemawon boten sah diubeng ubengke nalika khatib nembe khutbah.

Wallahu ta’ala a’lam..

Dipun wangsuli dening : Ust. Abul Aswad Al Bayaty, B.A

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button