Jadwal Pengaosan

Ngangsu Kawruh Sleman – NGENCENGKE SEKRUP KENDHO

Pengajian Umum Kanthi Basa Jawa💡

📜Irah irahan : Ngencengne Sekrup Kendho

🎙️Pamedhar sabdatama : Ust Abul Aswad Al Bayati, BA.

  • Pangarsa yayasan Ngangsu Kawruh
  • Pamicara wonten ing Al Iman TV Surabaya.
  • Pangarsa semud mubal (sekolah mudin lan muballigh).

Wekdal:
🗓️Ahad, 19 Februari 2023
⏰Tabuh : 12.30-14.00 WIB

🕌Papan : Masjid Al Muttaqiin, Klangkapan II, Margoluwih, Seyegan, Sleman Ngayogyakarta Hadiningrat.

Maps :
https://maps.app.goo.gl/zqZZvjgWVVxpK3rY8

💐Mangga sami dipun gethok tularaken pawartos menika dhumateng sanak kadang, tangga tepalih lan mitra pitepangan sanesipun.

Mugi Allah tansah paring barakah dhumateng samudayanipun.

Adicara punika dipun wontenaken dening :

1️⃣Masjid Al Muttaqiin, Klangkapan II, Margoluwih, Seyegan, Sleman, Ngayogyakarta Hadiningrat
2️⃣Ngangsu Kawruh
3️⃣Godean Mengaji

☎️ Pawartos : http://wa.me/6283867674574

Jazaakumullahukhayran
Maturnuwun
Barakallahufiikum

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button