Khutbah Bahasa Jawa

Naskah Khutbah Jum’at Basa Jawa – Sapa Syukur Uripe Makmur

-;;- SAPA SYUKUR URIPE MAKMUR -;;-

(dowload pdf di bawah)

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ, نَحْمَدُهُ, وَنَسْتَعِينُهُ, وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا, وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ,

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.


يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأََرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا


أَمَّا بَعْدُ


فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ, وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ,

وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ, وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

Kaum muslimin sidang shalat jumat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah ta’ala. Mangga mangga kita tansah boten kendhat lan boten supe monjukaken raos sukur dhumateng Allah ta’ala. Ingkang tansah paring kathah kanugrahan arupi menapa kemawon. Arupi nikmat gesang, yuswa panjang, nikmat dipun paring rizki dening Allah ta’ala. Lan ugi nikmat ingkang paling agung inggih punika nikmat Islam lan iman.

Menawi kanikmatan arupi kesehatan, kasarasan, rejeki lan sapanunggalipun. Menika dipun paringaken Allah dhumateng sinten kemawon. Sae tiyang menika tiyang ingkang shalih, sae tiyang menika tiyang toleh utawi jahat.

Tiyang iman, tiyang kafir sedanten dipun paringi kanikmatan arupi kesehatan, kesarasan, rejeki, sandhang, papan, pangan. Sedanten dipun paringaken dening Allah ta’ala. Ngantos cacing ingkang ngerong wonten salebetipun lemah ugi dipun paring rejeki dening Allah ta’ala.

Ananging wonten nikmat khusus ingkang namung dipun paringaken kagem tiyang tiyang iman. Inggin punika nikmat Islam lan iman. Nikmat arupi kula panjenengan sedaya kersa nindakaken shalat jumat. Manembah, ngibadah dhumateng Allah ta’ala.

Menika namung dipun paringaken Allah dhumateng titahipun ingkang dipun tresnani.
Dados kita saged lenggah wonten masjid niki amargi Allah tresna dhumateng kula panjengan sedaya insyaAllahu ta’ala.

Pramila saking menika tiyang tiyang Islam ingkang tasih kersa manembah nindakaken ibadah dhumateng Allah ta’ala. Dzikir, pengajian, ngupadi ilmu agami menika tiyang tiyang ingkang dipun tresnani lan dikersakaken dening Allah kesaenan.

Ananging nikmat arupi waras, sugih, sehat, omah, sandhang, papan, pangan, boga kelawan wastra, garwa kelawan putra, niku kathah makhluk dipun paringi. Senadyan titah niku arupi uget uget menika ugi dipun paring rejeki dening Allah ta’ala.

Allah nalika ngatonake katresnan dhumateng manungsa niku wonten titikanipun, wonten tengeripun lan wontan tandhanipun. Tengeripun menapa ? dipun paring iman. Tengeripun menapa ? dipun paring Islam. Tengeripun menapa ? dipun paring karep, kersa nindakake ibadah, kersa nindakake shalat jumat. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam dhawuh ;

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Sapa dikersakake dening Allah dadi wong becik, Allah bakal minterake dheweke ana sajroning ngelmu agama.” (HR Bukhari : 69).

Tandha kabecikane manungsa niku nalika dheweke dipinterake ana sajroning ilmu agama. Digawe enteng nindakake ngibadah marang Allah ta’ala. Dados sinten kemawon manungsa, dikersakake kesaenan kagem manungsa kala wau. Dheweke mesthi gelem midhangetaken pengajian, mesthi dheweke gelem nindakake shalat jumat.

Kosok wangsulipun tiyang tiyang ingkang dereng dikersakake dening Allah kesaenan, badhe dipun damel wegah dening Allah. Shalat ora penting, golek ilmu agama ora penting. Ingkang penting lan wigati golek dhuwit. Menika tiyang tiyang ingkang boten dikersake kesaenan kagem piyambakipun.

Pramila saking menika para jama’ah sedaya mangga kita tansah nyukuri dhumateng nikmat peparingipun Allah ta’ala. Ingkang ndadosaken kita sedaya saged lenggah wonten masjid mriki amargi sih wilasanipun Allah dhumateng kita sedaya. Alah ta’ala dhawuh ;

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ

“Menawa sira gelem syukur ingsun bakal maringi tambah. Menawa sira kufur pasiksanKu iku yekti nggegirisi.” (QS Ibrahim : 7).

Menawi kula panjenengan sedaya sampun kersa ngibadah dhumateng Allah. Menika pinangka nikmat ingkang kedah dipun syukuri. Alhamdulillahilladzi bini’matihi tatimmus shalihat.

“Sedaya pangalembana namung konjuk wonten ngarsanipun Allah. Kanthi kanugrahan peparingipun Allah sedaya amal shalih saged kita tindakaken kanthi sampurna.”

Menawi sampun dipun syukuri nikmat kalawau, nikmat arupi kersa ngibadah Allah ngendika pripun ? LA AZIIDANNAKUM yekti ingsung bakal paring tambah nikmat sing saya akeh.

Siang niki kita saged nindakaken ibadah shalat jumat dipun syukuri. Alhamdulillah ya Allah, kula sampun didamel entheng purun nindakaken shalat jumat. Allah ngendika LA AZIIDANNAKUM ingsun paring tambah kanikmatan, sesuk saya sregep anggenipun shalat jumat. Saya entheng anggenipun ibadah.

Ananging nalika nikmat arupi ibadah, arupi kersa midhangetaken pengajian niku boten dipun syukuri. WALA IN KAFARTUM menawa sira padha kufur marang nikmat peparingKu. Ora gelem syukur marang nikmat kang wis ingsun paringake.

Kersa nindakake shalat jumat niku boten purun syukur dhumateng Allah. Malah nambahi gemblung, nambahi kumalungkung. Aku kuwi pancen yo wong sing paling sregep dhewe sangalam donya. Mula ya lumrah nek aku sregep shalat jumat. Tiyang makaten pinangka tuladha tiyang ingkang boten purun syukur dhumateng Allah.

Dados kita sedaya saged lenggah, saged shalat, saged midhangetaken pengajian niku amargi sih wilasanipun Allah dhumateng kita sedaya. Menawi boten dipun syukuri nikmat kala wau. INNA ADZAABI LASYADIID “pasiksanKu iku yekti nggegirisi, ngedap edapi lan medeni.”

Pramila para sedherek sedaya jama’ah shalat jum’at ingkang dipun rahmati dening Allah ta’ala. Imam Ibnu Rajab Al Hanbali paring dhawuh wonten salebetipun kitab Latho’iful Ma’arif. Bilih tandha amal ibadah ingkang ikhlas menika. Piyambakipun boten ngasilake, boten nyebabake, boten nglairake kejawi amal shalih sanesipun.

Kita saged nindakaken shalat jum’at dipun syukuri ; “Alhamdulillah ya Allah kula saged shalat jum’at. Niki karana kersa Paduka, awit saking hidayah lan pitedah Paduka ya Allah kula saged shalat jum’at.”

Dipun syukuri sesuk saya sregep. Menawi dinten niki shalat jum’at, sesuk dipun tambahi shalat rawatib, dipun tambahi dzikir. Niku tambahan nikmat saking Allah ta’ala.

Ananging menawi bibar shalat jum’at mangke nyolong pelem. Mbok menawi niku shalat jum’atipun boten ikhlas. Sebab shalat jum’atipun, lenggahipun wonten masjid kala wau boten dipun syukuri. Satemah kenikmatan ibadahipun dijabut dening Allah. Sakniki shalat jum’at, ananging boten gadhah raos ajrih dhumateng Allah, sesuk genti nyolong pelem nauzdubillahi min dzalik.

Benjang jum’at ingkang badhe dhateng ajeng shalat jum’at, adhuh kok lemes ya, kok ngantuk ya. Penake turu wae iki, lha niku berarti nikmatipun ibadah sampun dipun cabut dening Allah ta’ala. Menawi kita sampun ngraosaken tandha tandha males. Mangga enggal enggal dipun dandosi.

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ يغفرلكم إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.


KHUTBAH KAPINDO :

اَلْحَمْدُ ِللهِ …اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ

وَ اَشْهَدُ اَنْ لۤا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Para sedherek sedaya sidang shalat jumat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah ta’ala. Kita sedaya kaum muslimin sae ingkang lenggah wonten mriki, utawi ingkang dereng dipun gampilaken nindakaken shalat humat. Sedaya anggadhahi kewajiban inggih menika syukur dhumateng Allah.

Menawi sampun syukur, piyambakipun anggadhahi kewajiban mempertahankan keimanan. Supados imanipun tansah ajeg lan istiqamah. Malah malang sakelangkung sae menawi keimanan kalawau dipun tambahi. Supados saya ngrembaka. Sebab kita sedaya boten saged mangertosi, sesuk piye anggonku mati. Su’ul khatimah utawa Husnul Khatimah.

Mati ana sajroning keawonan kemaksiatan utawa mati mapan ana sajroning kabecikan. Pramila saking menika pinangka raos syukur dhumateng Allah. Kula panajengen sedaya kedah sinau agami islam. Ngupadi undhaking ngelmi agami sarta nggayuh wimbuhing kawruh.

Amargi tiyang ingkang manembah dhumateng Allah ananging boten dipun lambari ngelmu. Niku leresipun kali klentuipun akeh klentuipun. Amargi boten anggadhahi ngelmu. Anggen kita manembah dhumateng Allah niku kedah adhedhasar ilmu. Adhedhasar Al Quran, adhedhasar hadits nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam.

Pinangka conto tuladha ingkang paling gampil. Wonten saperanganipun manungsa niku sampun matahun tahun. Puluhan tahun piyambakipun ngibadah dhumateng Allah ta’ala. Ananging piyambakipun boten kersa pengajian. Boten kersa ngudi ngelmu. Wis sing jenenge shalat ki wiwit jaman aku cilik indhil indhil, nganti gedhe ondhol ondhol ya kaya ngene iki.

Nalika dipun taliti, nalika dipun tingali, nalika dipun sinaoni hadits kanjeng rasul shalallahu ‘alaihi wa sallam. Kita saged mangertos kanyata anggen kita wudhu tasih klentu. Caranipun tasih klentu, boten jumbuh kalian wudhunipun kanjeng nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam. Menawi wudhunipun klentu, boten sah, menika otomatis shalatipun ugi boten sah.

Dados wonten saperanganipun manungsa matahun tahun ngibadah dhumateng Allah ananging boten dipun tampi. Sing penting rak niate ikhlas ta pak ?

Ikhlas kemawon boten cekap. Sebab tiyang tiyang ingkang pendamelanipun nyumet bom wonten masjid wonten pundi pundi papan. Niku nggih ikhlas, niate jihad fi sabilillah. Ananging boten ditampi dening Allah. Jihad kok carane mateni uwong kanthi cara ngawur kaya kono. Niku amargi boten anggadhahi ngelmu.

Wonten malih tiyang shalat subuh tigang rakaat. Niku nggih boten ditampi dening Allah senadyan ikhlas. Amargi ibadahipun boten dipun lambari ilmu. Ilmu ingkang dipun ajaraken dening Allah. Ilmu ingkang dipun ajaraken dening Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam. Nabi dhawuh ;

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

“Shalata sira kabeh, padha karo shalat kang ingsun tindakake.” (HR Bukhari : 631).

Dados wudhu kita sedaya kedah jumbuh, ngibadah kita sedaya kedah jumbuh, cocok, sami kalian ngibadahipun kanjeng nabi agung Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam. Allah dhawuh wonten salebetipun Al Qur’an :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dhawuha sira Muhammad ! menawa sira kabeh ngaku tresna marang Allah, padha manuta marang aku. Satemah Allah bakal tresna marang sira kabeh, lan paring pangapura marang dosa kaluputanmu. Lan Allah iku Dzat kang Maha maringi pangapura lan Maha Asih.” (QS Ali Imran : 31).

Syarat ibadah saged dipun tampi dening Allah sepisan kedah ikhlas. Angka kalih ibadahipun jumbuh lan cocok kalih ibadahipun kanjeng nabi agung Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam.

Pramila nalika wonten tiyang kafir badhe mlebet Islam, cekap maos kalimat syahadat. AYSHADU AN LAA ILAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADN RASULULLAH.

Kula nyekseni boten wonten sesembahan ingkang wenang dipun ibadahi kejawi Allah. Lan kula nyekseni bilih Muhammad niku pinangka nabi lan utusanipun Allah. Persaksian utawi sumpah setya tuhu niki wonten konsekwensinipun. Antawisipun AN LAA YU’BADALLAAHU ILLA BIMAA SYARO’A aja pisan pisan kumawani nindakake ibadah marang Allah kejaba nggunakake syariate kanjeng nabi Muhammad. Kejaba nggunakake aturane kanjeng nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam.

Menawi wonten umat Islam ngucap syahadat ananging tasih nguri uri ajaran agama sanes. Niku syahadetipun gothang, modhal madhul boten ditampi dening Allah subhanahu wa ta’ala.

Ingkang paling pungkasan kawula badhe ngaturaken pituturipun, iwucalipun para ulama kaum muslimin.

مثل الجاهل عن دينه … راضٍ بقائده الجهول الحائر

MATSALUL JAAHILI ‘AN DIINIHI,
RAADLIN BIQAA’IDIHIL JAHUULIL HAA’IRI

كبهيمة عمياء قاد زمامها … أعمى على عوج الطريق الجائر

KABAHIIMATI ‘AMYAA’I QAADA ZIMAAMAHAA
A’MA ‘ALA ‘IWAJIT THARIIQIL JAA’IRI.

“Paribasane wong kang bodho agamane …
lila legawa ndadekake wong kang bodho dadi penuntun uripe.

Kayadene jaran wuta ditunggangi dening …

Joki sing wuta mlaku ana sadhuwure jurang kang belok belok tur mbebayani.”

Jaran wuta dipun tunggangi dening joki sing wuta. Mlampah wonten sanginggilipun jurang sing belok belok tur mbebayani. Niku paribasanipun tiyang Islam ingkang boten purun ngaji. Kamangka panggesangan wonten akhirat niku saya langgeng, saya abadi. Lan beja cilakane manungsa benjang wonten akhirat, menika gumantung panggesanganipun wonten alam ndonya. Menawi sampun iman dipun syukuri. Semanten ugi ngudi ngelmu agami.

Ingkang pungkasan piyambakipun tansah ndedonga marang Allah nyuwun diparingi kekiatan iman lan istiqamah. InysaAllah piyambakipun saged nglampahi panggesangan wonten alam ndonya kanthi tentrem ayem. Slamet ngantos dumugi suwarganipun Allah kanthi betha ridhanipun Allah ta’ala salami laminipun.

Kita tutup khutbah kalodhangan siyang punika kanthi nyenyuwun dhumateng Allah ta’ala. Mugi mugi kita tansah pinaringan ajeg, istiqamah. Kita ndongakake sedherek kita ingkang dereng kersa tindak masjid, mugi mugi Allah tansah ngudhunaken hidayahipun dhumateng sedaya warga. Kanthi pangajab mugi mugi desa mriki dipun bukakaken barakah saking langit lan bumi, jumbuh kalian dhawuhipun Allah ;

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ

“Menawa warga ana karang padesan padha iman lan taqwa, yekti Ingsun bakal mbukakake keberkahan saka langit lan bumi.” (QS Al A’raf : 96).

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْـفِـرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

. اللهم إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

وَصَلى الله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ و َمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدّيْن.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Ust. Abul Aswad Al Bayaty, B.A


Download file pdf Khutbah Jumat

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button