Khutbah Bahasa Jawa

Naskah Khutbah Jumat Basa Jawa – Mendem Legine Donya – Abul Aswad Al Bayaty

-;;- Mendem Legine Donya -;;-


(File Pdf bisa didownload di akhir halaman. format cetak booklet A5)

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ, نَحْمَدُهُ, وَنَسْتَعِينُهُ, وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا, وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأََرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

,أَمَّا بَعْدُ

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ, وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ

. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ, وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

Ma’asyiral muslimin, jamaah jumat ingkang tansah dipun Rahmati dening Allah ta’ala. Kawula ngaturaken wasiat kagem diri pribadi kula piyambak. Lan kagem sedaya ingkang rawuh wonten ing masjid punika. Supados tansah taqwa dhumateng Allah ta’ala. Namung tiyang taqwa ingkang amalanipun badhe dipun tampi. Namung tiyang taqwa ingkang badhe nampi bebungah. Namung tiyang taqwa ingkang badhe manggih kabegjan wonten ngalam donya lan akhirat. 

Allah ta’ala ngambali dhawuhipun, kanjeng nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam wongsal wangsul ngendikakaken. Semanten ugi ahli waris para nabi saking peranganipun para ulama, para kiai, para ustadz para muballigh ugi tansah ngaturaken wasiat taqwa menika. Allah ta’ala dhawuh :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

“Hei wong wong kang iman, taqwao sira kabeh marang Allah kanthi taqwa kang sanyatane. Lan aja kumawani mati kejaba kanthi kahanan ngrungkepi agama Islam.” (QS Ali ‘Imran : 102)

Menika pinangka tetembungan agung ingkang asring kita mirengaken. Lan tansah dipun waos wongsal wangsul. Sebab kula panjenengan sedaya pancen asring kesupen. Mila kedah tansah dipun emutaken supados tansah taqwa kanthi taqwa ingkang sanyatanipun. 

Boten namung tetembungan ingkang mandheg wonten ing tulisan. Boten namung tetembungan ingkang mandheg wonten ing lisan lan pangucap. Ananging taqwa menika mujudaken kapitadosan ingkang cumondhok wonten ing jiwa. 

Lajeng dingendikaken kanthi lisan lan dipun tindakaken kanti amal shalih lumantar raga kula panjenengan sedaya. Allah ta’ala dhawuh ; “Sira aja kumawani mati kejaba kanthi kahanan ngrungkepi agama Islam.”

Tandhanipun piyantun ingkang sae menika sanes kahanan ing dinten samenika. Ananging nalika pati sampun dumugi titi wancinipun. Punapa kula panjenengan sedaya tasih istiqamah gegujengan dhumateng agami Islam menapa boten. 

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah ta’ala. Saben dinten kula panjenengan sedaya kesah medal saking dalem madosi rejeki ngupaya boga kelawan wastra. Semanten ugi tiyang sanes. Lare lare alit ugi sami medal saking griya tumuju sekolahan ngupadi undhaking ngelmi. Benjang piyambakipun badhe ngambali malih ngayahi pendamelan saben dintenipun. 

Wonten ingkang tumuju pasar, wonten ingkang tumuju kantor. Wonten ingkang tumuju pabrik, wonten ingkang tumuju sawah pategalan. Wonten ugi ingkang wara wiri sanginggilipun margi. Madosi menapa ? madosi arta ngupaya dhuit. Nglumpukake bandha donya, mas picis raja brana. 

Allah sampun ndhedher wonten salebetipun jiwa kula panjengan sedaya raos tresna marang bandha donya. Allah ta’ala dhawuh :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Yekti digawe endah marang manungsa kasenengan marang perkara kang dipingini arupa wanita, anak anak, bandha donya arupa emas lan perak. Jaran tunggangan kang edipeni, kewan ternak lan tetanduran. 

Iku pinangka pepaes ing alam donya. Lan Allah anggadhahi Suwarga pinangka papan bali kang luwih becik.” 

(QS Ali Imran : 14).

Allah sampun paring cecala kagem kula panjengan sedaya. Bilih Allah sampun nandur wonten jiwangga kula panjenengan sedaya raos tresna dhumateng wanita, dhumateng anak anak, dhumateng bandha donya ingkang matumpuk tumpuk. Menawi jaman rumiyin jaran tunggangan ingkang edipeni. Samenika sampun gantos mobil mobil ingkang sarwa gumlebyar. Semanten ugi tetanduran, sato kewan ternak pinangka perkawis ingkang dipun tresnani dening tiyang kathah.

Niku sedaya pinangka kasenengan wonten panggesangan donya. Ananging wonten ngarsanipun Allah wonten papan wangsul ingkang langkung sae. Cobi kita menggalih kahananipun tiyang paling sugih teng ngalam donya niki. Wonten pundi bandhanipun ? Sedaya dipun tilar.

Wonten negari niki kita asring maos daftar 10 piyantun ingkang paling sugih. Menawi sampun seda, sedaya bandhanipun dipun tilar. Pramila saking menika kita sedaya kedah ngatos atos dhumateng kadonyan niki. Ampun ngantos kula panjengen sedaya kapusan.

 Manggga nyambut damel, mangga nglumpukaken bandha donya. Ananging gegayuhan kita sedaya sanes kadonyan. Sebab kita gesang wonten alam donya niki boten dangu. 

Kalebet tiyang ingkang cubluk pangertosanipun, bodho akalipun sarta landhep dhengkul pikiranipun. Nalika wonten satunggalipun manungsa numpuk bandha donya rinten kelawan ndalu wonten salebetipun lemari wesi. Banjur dipun tilar bandha kalawau salami laminipun. 

Wonten pundi akalipun ? direwangi sekolah matahun tahun, nyambut damel rinten ndalu. Direwangi njungkel njempalik, sikil kanggo sirah, sirang kanggo sikil, niba tangi, meres keringet banting balung madosi bandha. Sasampunipun ngempal bandhanipun boten dibeta mati. 

Lan kathah kathahipun manungsa nglampahi panggesangan ingkang nggumunaken kalawau. Wedalipun dipun telasaken kagem nyambut damel lan nyambut damel. Salajengipun kesah nilaraken ngalam donya niki. Mburu donya lali swarga, nggolek uceng kelangan dheleg. 

Para sedherek ingkang kawula tresnani karana Allah. Seperanganipun kita sampun nglampahi gesang kanthi sangsara jiwanipun. Mila dipun sebat dening WHO wonten manungsa cacah semilyar ingkang jiwanipun nandhang sengkala/ gangguan jiwa, gerah mentalipun. Nabi nate ngendika nalika ngemutaken para sahabatipun :

إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّومِ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ تَتَنَافَسُونَ ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ 

“Menawa dibukakake kanggo sira kabeh bandhane kraton Persia lan Romawi, sira bakal dadi kaum sing kepiye?

Abdurrahman bin Auf mangsuli : Kula sarencang badhe matur jumbuh kalian dhawuhipun Allah lan rasulipun.

Kanjeng nabi dhawuh : Utawa ora kaya mangkono, sira malah bakal akeh akehan banda donya, banjur srei iri lan dhengki siji marang liyane. Banjur padha singkur singkuran lan pada cecongkrahan siji marang liyane.” 

(HR Muslim : 2962, Ibnu Majah : 3996).

Islam boten nglarang umatipun saking kasugihan bandha donya. Sumangga dados tiyang ingkang sugih ananging niatipun kedah dipun dandosi. Para sahabat nate ningali satungalipun tiyang ingkang nyambut damel sregep. Tumuli para sahabat ngendika : Menawa wong iki anggone nyambut gawe digunakake kanggo fi sabilillah/ dalane Allah mesthi bakal luwih becik.

Kanjeng nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam anggenipun nanggapi : Menawa dheweke nyambut gawe kanggo nguripi wong tuwane loro. Iku kalebu fi sabilillah. 

Menawa dheweke nyambut gawe kanggo nafkahi anak anake sing isih cilik iku kalebu fi sabilillah. 

Menawa dheweke nyambut gawe karana kepingin ngreksa diri pribadi supaya ora dadi wong ngemis. Iku uga kalebu fi sabilillah.

Ananging sapa wonge nyambut gawe karana riya’, pamer, ngunggul unggulake bandhane, adigang adigung adiguna. Ateges dheweke nembe mapan wonten dalanipun syaithan.

Pramila saking menika ma’asyiral muslimin rahimakumullah. Ampun ngantos anggen kita wara wiri nyambut damel saben dinten ing kamangka kita nembe mapan wonten dalanipun syaithan. Nyambut damel namung kagem pamer, semugih lan ngunggulake bandhanipun dhumateng tiyang sanes. 

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ،

فَاسْتَغْفِرُوْهُ يغفرلكم إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.


KHUTBAH KAPING KALIH :

اَلْحَمْدُ ِللهِ  …اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ

وَ اَشْهَدُ اَنْ لۤا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah ta’ala. Sepinten kathahipun tiyang ingkang kita kenal sampun ngrumiyini mati sowan wonten ngarsanipun Allah. 

Lan kita mangertosi hasilipun nyambut damel, griya ingkang dipun wangun, mobil motor kendaraan ingkang dipun tumbas, semanten ugi bandha sanesipun boten wonten ingkang dibeta. Kanjeng nabi agung Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam dhawuh :

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ : أَهْلُهُ وَعَمَلُهُ وَمَالُه، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ ، وَيَبْقَى وَاحِد، يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ

“Kang bakal ngetutake mayit iku ana telung perkara ; Keluargane, amale lan bandhane. Sing loro bakal mulih, lan sisa sawiji. Keluarga lan bandhane bakal mulih bali tumuju ngomah. Sisa amal ibadahe kang tansah ngancani.” 

(HR Bukhari : 6514, Muslim : 4/2273).

Kita saged ningali ewon manungsa ingkang tumut nguntapaken budhalipun mayit tumuju kuburan. Kulawangsanipun, tangga tepalihipun, sanak kadangipun, mitra pitepanganipun semanten ugi bandhanipun. 

Ananging boten let dangu, sedaya manungsa lan bandha kalawau bali wangsul ninggalaken si mayit piyambakan wonten kuburanipun.

Namung amal ibadahipun ingkang tansah setya lan tuhu ngrencangi, ngancani lan asung pambela dhumateng si mayit. Lha menawi kula panjengan sedaya boten anggadhahi amal shalih. 

Utawi gadhah amal shalih ananging sekedhik, kawon kalih kathahipun kemaksiatan ingkang kita lampahi wonten ngalam donya. Lajeng sinten ingkang badhe ngrencangi ? sinten ingkang badhe asung pambela dhumateng kita benjang nalika ngadhepi malaikat munkar lan nakir ?

Menawi amal shalihipun dipun lirwakaken, dikalahake dening kasugihan, dening pendamelan, sawah pategalan, sato kewan ternak. Yekti kula panjenengan sedaya kalebet golonganipun tiyang ingkang nandhang kapitunan, kagelan lan pasiksan ingkang boten wonten pungkasanipun naudzubillahi min dzalik.

Pramila manga kita enggal enggal nindakaken amal shalih sakathah kathahipun saderengipun dumugi satunggalipun fitnah kados pangandikanipun kanjeng nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam :

بَادِرُوا بِاْلأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا

أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا 

“Enggal enggala nindake amal shalih, yekti bakal teka sawiji fitnah kaya dene cuilan wengi sing peteng ndhedhet. Ana sawiji manungsa iman ing wayah esuk malih kafir ing wayah sore. 

Utawa iman ing wayah sore, malih kafir ing wayah esuk. Dheweke ngedol agamane kanthi bandha donya.” 

(HR Muslim : 169).

Wonten tiyang sregep pengajin, sregep shalat ing wayah sonten. Ananging nalika dumugi wayah subuh piyambakipun malik grembyang dados tiyang kafir. Sebab napa, piyambakipun andadosaken agama pinangka barang dagangan. Agaminipun dipun tilar diijolake kasenengan kadonyan ingkang boten sepintena ajinipun. 

Ingkang dipun penggalih namung drajat, pangkat, bandha, mas picis raja braja. Ing kamangka unen unen kuna sampun ngemutaken bilih bandha iku mung titipan, drajat pangkat mung sampiran, nyawa mung gadhuhan. Bakal dumugi satunggal dinten bandha, drajat lan pangkat badhe dipun tilar. 

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah ta’ala. Dinten punika dinten jumat, mangga sami ngathahaken shalawat dhumateng kanjeng nabi. Maos surat Al Kahfi supados kita sedaya mengertosi piwucal piwucalipun Allah dhumateng para manungsa. 

Supados kita sedaya boten dipun tunggangi dening bandha. Supados kita boten nengenaken panggesangan kadonyan lar ngirwakaken panggesangan akherat. Allah ta’ala dhawuh :

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

“Sira luwih nengenake panguripan kadonyan. Ing kamangka akerat iku luwih becik lan luwih langgeng.”

 ( QS Al A’la : 16-17).

Allah ta’ala ugi dhawuh :

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

“Lan panguripan ing alam donya iku or aliya kajaba papaes kang ngapusi.” (QS Ali Imran : 185).

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

اللهم بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

اللهم اغْـفِـرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْـفِـرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى. اللهم إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ

وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

.

 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَصَلى الله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

✍🏻 Ust. Abul Aswad Al Bayaty, B.A


Download file pdf (cetak booklet A5) :

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button