Khutbah Bahasa Jawa

Naskah Khutbah Idul Fitri

📃 .:: Khutbah Idul Fitri Basa Jawi ::.

Kaserat dening Ustadz Abul Aswad Al Bayaty.

Para bapak, para ibu, kangmas mbakyu lan adik adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah ta’ala. Punika satunggalipun seratan cekak aos babagan khutbah idul fitri mawi basa jawi ingkang dipun wedalaken dening Yayasan Ngangsu Kawruh.

Mugi mugi saged manpangati dhumateng saperanganipun para kyai, ustadz, muballigh, dai sarta para khatib.

Mangga sami dipun gethok tularaken dhumateng sanak kadang, tangga tepalih, mitra pitepangan sanesipun. Mugi rahayu sagung dumadi.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button