Khutbah Bahasa Jawa

Naskah Khutbah Basa Jawa – Dosa Kang Njalari Tekane Adzab

-;;- DOSA KANG NJALARI TEKANE AZAB -;;-

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ, نَحْمَدُهُ, وَنَسْتَعِينُهُ, وَنَسْتَغْفِرُهُ,

وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا, وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ,

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ,

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ,

وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و سلم,

وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ,

وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

Ma’asyiral muslimin, jamaah shalat jum’at rahimakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah ta’ala. Boten woten wasiat ingkang langkung sae tinimbang wasiatipun Allah dhumateng kita sedaya.

ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Apa para manungsa iku ora padha lumaku ana salumahing jagat. Tumuli banjur nggatekake mungguh kepiye pungkasane wong wong kang urip ing jaman kuna.

Dheweke iku luwih santosa kekuatane sarta luwih akeh patilasane ana ing jagat. Ewandene samono, ora ana guna paedahe apa kang wis diklumpukake dening dheweke.”
(QS Ghafir : 82).

Wonten ayat sanesipun Allah ta’ala dhawuh :

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا 

“Apa para manungsa iku ora padha lumaku ana salumahing jagat. Tumuli banjur nggatekake mungguh kepiye wekasane wong wong kang urip ing jaman kuna. Allah nyirnakake dheweke, lan wong wong kafir uga bakal nampa azab lan bebendu kang padha.” (QS Muhammad : 10).

Pinangka pitakenan saking Allah dhumateng kula panjenengan sedaya. Supados anggatosaken pungkasanipun tiyang tiyang kafir ingkang gesang ing jaman kuna merbung. Kados dene kaumipun Nabi Nuh, Nabi Luth, Nabi Ibrahim, raja Fir’aun, raja Namrud lan sanesipun. Ingkang tansah tumindak dosa lan kemaksiatan.

Allah ta’ala andhawuhi kita sedaya nggatosaken pungkasanipun umat ing jaman kuna supados kita saged mendhet piwucal kesaenan. Kados pundi dhawuhipun Allah ta’ala ; “Dammarallahu ‘alaihim.

Maknanipun : Ingsun sirnakake para kaum sing sentosa kekuatane iku mau. Ingsun tibani bala’, bebendu, pasiksan lan azab kang nggegirisi. Tapis tumpes tanpa sisa. Karana tumindak dosa kang wis padha dilakoni.

Semanten ugi tiyang tiyang kafir ugi badhe dipun tumpes dening Allah senadyan piyambakipun anggadhahi kekuatan ingkang sentosa. Niki perkawis ingkang sampun ginaris dening Allah ta’ala. Boten wonten sawiji ingkang saged nandingi kekiatanipun Allah ta’ala.

Ma’asyiral muslimin jamaah shalat jum’at ingkang dipun rahmati dening Allah ta’ala. Njletrehaken bebayanipun tumindak dosa. Sepisan malih ayat punika nembe nerangaken bebayanipun tumindak dosa. Mumpung Allah tasih maringi kalodhangan kagem kita sedaya kagem mertobat dhumateng Allah ta’ala.

Mangga sami dipun penggalih dosanipun Iblis ! Iblis menika mula bukanipun mapan wonten ing swarga. Kenging menapa ditundhung minggat saking suwarga lajeng dipun lebetaken neraka ? sebab nilar dhawuhipun Allah ta’ala. Iblis didhawuhi supados sujud dhumateng nabi Adam ananging owel, mbalela, wegah lan mlincur.

Semanten ugi kanjeng nabi Adam ‘alaihissalam dipun udhunaken saking kasuwargan tumuju donya kanthi beta bebendu ingkang kathah. Sebab kumawantun nerak laranganipun Allah ta’ala. Nalika Allah ta’ala nglarang cecaketan kalian sawijining uwit wonten ing suwarga. Ananging kanjeng nabi Adam lena lali purwaduksina. Kepencut marang panyuwunanipun ingkang garwa. Satemah dipun andhapaken tumuju donya. Pranyata tumindak dosa niki wonten kalih jalaranipun :

  1. Sepisan nilaraken dhawuhipun Allah ta’ala.
  2. Angka kalih nerjang lan nerak laranganipun Allah ta’ala.

Menika kedah dipun gatosaken kanthi saestu supados kula panjengen sedaya boten kejlomprong ing salebetipun jurang kemaksiatan.

Kanjeng nabi Musa, kanjeng nabi Nuh, kanjeng nabi Ibrahim, lan kanjeng nabi Muhammad dipun paring unggul juritipun nalika memengsahan kalian tiang kafir. Niki sedaya awit lumantar keimanan ingkang kukuh bakuh. Menawi kita sedaya anggadhahi gegayuhan manggih keslametan ing alam donya lan akhirat kedah dados tiyang ingkang iman. Nalika tumindak dosa enggal enggal mertobat istighfar nyuwun pangapura dhumateng Allah ta’ala.

Nalika kirang nindakaken amal shalih manga sami dipun kathah kathahi nindakaken amal shalih. Sebab ingkang kita beta mati menika namung amal shalih boten sanesipun.

Lan kedah dipun mangertosi kanthi sae bilih wonten mapinten pinten tumindak dosa. Nalika dipun tindakaken, manungsa badhe dipun azab dening Allah kados dene ingkang dipun tampi deneng raja Fir’aun lan wadya balanipun. Dipun tibani pasiksan wonten alam donya saderengipun wonten akhirat. Antawis dosa kalawau :

1). Syirik

Maknanipun syirik inggih punika nyekuthokaken Allah kalian makhluk. Kula aturi menggalih kanthi saestu nalika kita sedaya niki dipadhakake kalian sato kewan mesthi badhe muntap lan nesu. Ing kamangka tiyang musyrik niku wonten ingkang madhakake Allah kalian mayit.

Kedahipun donga lan ngaturake panyuwunan menika namung dhumateng Allah. Ananging wonten saperangnipun manungsa donga marang mayit. Ngaturake panyuwunan marang mayit utawi tiyang ingkang sampun seda. Marang watu, marang barang barang keramat, marang jimat.

Menika ateges madhakake Allah kalian mayit. Madhakake Allah kalian watu, kalian barang keramat arupi jimat lan sanesipun. Sampun tartampu Allah badhe duka. Dheweke nyuwun pengayoman marang saliyane Allah ta’ala. Pengayoman menika hak ipun Allah. Kita niki wongsal wangsul matur ; A’udzubillahi minasy syithanirrajim (Kula nyuwun pengayoman dhumateng Allah saking gangguanipun setan laknat).

Ananging kenging napa wonten wedal sanesipun kita nyuwun pengayoman dhumateng sanesipun Allah. Kula nuwun dhumateng dhemit ingkang baureksa supados boten dipun ganggu gawe. Pasang sesajen supados diayomi dening dhemit ingkang baureksa. Niki sedaya tumindak syirik ingkang kedah dipun tilar salami laminipun.

Kita niki nyuwun pengayoman marang Allah kemawon. Boten nyuwun pengayoman marang jin, dhemit, setan lan sapanunggalanipun. Na’udzubillah min dzalik. Semanten ugi kita nyuwun sedaya kabetahan nyuwunipun dhumateng Allah ta’ala. Boten pareng nyuwun dhumateng barang mati. Malah senadyan nyuwun pitulungan dhumateng tiyang sanes ingkang tasih gesang, kita nyuwun langkung rumiyin dhumateng Allah ta’ala.

Menika kalawau saperanganipun tuladha babagan tumindak syirik lan bahayanipun. Mumpung Allah tasih angganjar yuswa panjang. Pinangka kesempatan kagem istighfar dhumateng Allah ta’ala. Nabi kemawon sampun diapura sedaya dosa kalepatanipun ananging piyambakipun istighfar sedinten kaping satus. Sebab dosa syirik niki boten badhe diapura dening Allah ta’ala. Kejawi nalika saderengipun seda piyambakipun mertobat dhumateng Allah ta’ala. Allah ta’ala dhawuh :

ۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ

وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

“Satemene wong kang tumindak syirik marang Allah. Ora bakal bisa mlebu suwarga. Lan papan dununge ana ing neraka. Lan ora ana sawiji kang bisa aweh pitulungan marang wong wong kang zalim.” (QS Al Ma’idah : 72).

Tiyang tiyang ingkang kumawani tumindak kesyirikan boten badhe dipun lebetaken wonten ing swarga senadyan piyambakipun nindakaken kathah amal. Senadyan infak, senadyan shalat lan bangun masjid. Senadyan maringi pambiantu dhumateng fakir miskin sebab Allah ta’ala boten kersa dipun sekuthokaken. Allah ta’ala ugi dhawuh :

ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Yekti Allah ora bakal maringi pangapura marang dosa syirik. Lan Allah maringi pangapura marang dosa saliyane syirik kanggo sapa kang dikersakake dening Allah.

Sapa kumawani tumindak syirik, yekti dheweke wus nindakake dosa kang paling gedhe.” (QS An Nisa’ : 48).

Kamangka kathah tiyang boten mangertosi kesyirikan niki. Tiyang ingkang boten mangertosi badhe kejlomprong sajroning tumindak syirik. Pramila saking menika ngaji menika dados perkawis ingkang wigati. Nyinaoni ilmu syar’i utaminipun ilmu aqidah lan tauhid. Supados kita sedaya resik lan dipun tebihaken saking tumindak kesyirikan. Sebab Allah ta’ala dhawuh :

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Menawa sira tumindak syirik, yekti bakal ilang muspra sekabehing amalmu. Lan sira kalebu golongane wong wong kang rugi.” (QS Az Zumar : 65).

Allah ugi boten badhe nampi amalan ingkang tasih kecampuran syirik. Nalika Allah sampun maringi pangertosan dhumateng kita sedaya lumantar kitab suci Al Qur’an. Lan Allah tasih maringi jatah umur kagem kita sedaya, menika kedah kita gunakaken kagem istighfar lan ngaji nyinaoni ilmu syar’i. Angrawuhi majlis majlis ilmu lan pengajian. Nyuwun pirsa dhumateng kiai, ustadz, muballigh babagan kesyirikan niki. Supados kita slamet saking sedaya tumindak kesyirikan. Boten wonten tumindak dosa ingkang langkung agung tinimbang kesyirikan punika.

Allah Dzat ingkang sampun nyipta kita, maringi gesang lan maringi sedaya kabetahan kita, lajeng dipadhakake kalian watu, jimat, mayit. Menika satunggalipun kejahataan lan criminal ingkang sakelangkung ageng.

2). Bid’ah

Dosa ingkang angka kalih menika dipun wastani bid’ah. Bid’ah menika mujudaken amalan ibadah ingkang boten wonten tuladhanipun saking kanjeng nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam.

Menika ingkang kedah dipun fahami. Lan boten wonten tiyang ingkang gething dhumateng para pendherekipun nabi ngungkuli gethingipun pelaku bid’ah punika.

Sedaya amalan ibadah ingkang boten wonten patuladhanipun saking kanjeng nabi badhe dipun tampik dening Allah ta’ala. Menawi shalat jumat kalih rakaat dipun gantos dadi sedasa rekaat shalat jumat kala wau boten dipun tampi dening Allah ta’ala. Senadyan dipun tindakaken kanthi ikhlas ngajeng ajeng ridhanipun Allah ta’ala.

Sebab syarat dipun tampinipun satunggal amalan sepisan kedah ikhlas. Angka kalih kedang jumbuh lan cocok kalian tuntunanipun kanjeng rasul shalallahu ‘alaihi wa sallam. Kanjeng nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam dhawuh :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْه ِأَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Sapa wonge nindakake sawiji amal kang ora ana dalile, mangka amalan iku mau tinampik.” (HR Muslim : 1718).

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah jamah jumat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah ta’ala. Antawisipun dosa ugi ingkang kedah kita fahmi ;

3). Utang

Wonten jaman samenika nembe kondhang misuwur masalah utang niki. Malah kadhang kala utang boten dipun bayar. Malah nalika dipuntagih malah muntap nesuk jaja bang mawinga wengis, kumehdot pardoning lathi, ngamuk. Kanjeng nabi pinangka utusanipun Allah anggadhahi raos welas asih dhumateng kita umatipun. Pramila saderengipun seda panjenganipun nate paring piweling kagem umatipun :

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

“Bakal diapura kabeh dosane wong kang mati syahid, kajaba utang.” (HR Muslim : 1886).

Sebab utang menika urusanipun sesrawunganipun manungsa sawiji dhumateng manungsa sanesipun. Menawi ingkang kagungan utang sampun nganggep lunas, menawi boten. Mangke ten akhirat ganjaran kita dipun pendhet diparingake kagem tiyang ingkang ngutangi kita sebab dereng dipun bayar.

Kathah manungsa ten jaman samenika utang. Boten ateges utang menika haram. Ananging kedah dipun penggalih, kinten kinten saged menapa boten kita mangke nglunasi utang kalawu?. Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam asring maos doa :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،

وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

“Ya Allah estunipun kula nyuwun pengayoman dhumateng paduka saking judheg lan kasedihan. Saking sifat ringkih, males, cethil lan jirih.

Kula nyuwun pengayoman dhumateng paduka saking jiretan utang, lan saking panguasanipun tiyang sanes.” (HR Bukhari : 6363).

Penyakitipun tiyang utang piyambakipun asring goroh. Angka kalih rumaos awrat nalika badhe mangsulaken utang kalawau. Menika pinangka was wasipun syaithan ingkang kedah kita tebihi. Kasumanggakaken utang menawi mbetahaken kabetahan ingkang pokok ingkang estu wigati. Ananging gesang sarwa prasaja menika langkung sae langkung tentrem sadangunipun boten kajiret utang.

Dosa salajengipun ingkang ugi mbebayani inggih punika :

4). Tumindak Zina

Kanjeng nabi agung Muhammd shalallahu ‘alaihi wa sallam dhawuh :

اِذَا ظَهَرَ الزّنَا وَ الرّبَا فِى قَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلُّوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

“Menawa zina lan riba wis sumebar ana sawijining karang padesan. Yekti warga desa iku wis nyengkake tumibane azab saka Allah ta’ala.” (HR Al Hakim : 2261).

Tumindak zina menika sampun sumebar wonten pundi pundi papan. Lan menika pinangka tanda badhe dumuginipun dinten kiamat. Laku nista, ambeg angkara watak candhala, ngrusak pager ayu, nerak paugeran agama, negara lan bangsa. Pidana paukuman ingkang dipun garisaken dening Allah kagem tiyang ingkang nindakaken zina kados ingkang kasebat wonten surat An Nur :

ۖ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Wong wadon lan wong lanang kang tumindak zina, wenehana pidana pecut kaping satus. Lan aja duwe rasa welas marang kekarone nalika njejegake agamane Allah, menawa sira kalebu golongane wong wong kang iman marang Allah lan dina kiamat.

Prayoga disekseni paukuman iku mau dening saperangane wong wong kang iman.” (QS An Nur : 2).

Menika pidana paukuman kagem tiyang ingkang dereng nikah. Ewondene tiyang ingkang sampun nikah tasih tumindak zina. Pidananipun dipun rajam ngantos dumugi seda. Zina wonten jaman samenika langkung gampil dibandingaken jaman rumiyin. Sebab dipun sengkuyung wontenipun HP, satemah tiyang saged gampang nindakaken zina.

Ma’asyiral muslimin jamaah shalat jumat ingkang dipun rahmati dening Allah ta’ala. Gegandhengan negari kita boten nindakaken pidana kalawau. Pramila dhumateng sinten kemawon ingkang nate nglampahi zina, prayoga mertobat dhumateng Allah. Ngathah ngathahaken amal shalih lan boten pareng nyariosaken zinanipun dhumateng sinten kemawon. Mugi mugi Allah kepareng maringi pangapura dhumateng sedaya dosa kalepatan kula panjenengan sedaya.

Mumpung wedalipun tasih wonten, mumpung Allah dereng ngudhunaken azab pasiksan kagem kula panjengen sedaya. Mumpung tasih jembar kalange, tasih padhang rembulane.

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ

فَاسْتَغْفِرُوْهُ يغفرلكم إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.
—– KHUTBAH KAPING KALIH —–

اَلْحَمْدُ ِللهِ  …اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا.

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ،

وَ اَشْهَدُ اَنْ لۤا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ،

وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

Ma’asyiral muslimin rahumakumullah, jamaah shalat jum’at ingkang tansah dipun rahmati dening Allah ta’ala. Kita sedaya kedah mengertosi peranganipun dosa. Sebab menawi boten mengertosi kita saged kejlomprong wonten salebetipun dosa kalawau.

Dosa salajengipun ingkang njalari tumibanipun azab saking Allah inggih punika

5). Dosa Nyolong

Sebab nyolong menika magepokan kalian darbekipun liyan, hak milikipun tiyang sanes. Boten saged kita nyuwun pangapura dhumateng Allah sadangunipun bandha ingkang kita colong dereng kita wangsulaken. Utawi ingkang kagungan dereng ngikhlasaken, dereng lila legawa. Pidana paukuman ingkang badhe dipun sandhang dening tiyang nyolong kados dene kasebat wonten surat Al Ma’idah :

ۗ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Lan wong lanang kang nyolong semana uga waong wadong kang nyolong, kethoken tangan kekarone pinangka piwales marang tumindake lan pinangka katetepan saka Allah. Lan Allah iku Maha Minulya lan Maha Wicaksana.” (QS Al Ma’idah : 38).

Ma’asyiral muslimin jama’ah shalat jum’at ingkang tansah dipun rahmati dening Allah ta’ala. Mekaten lan semanten katerangan babagan dosa ingkang prayoginipun kita tebihi. Lan tasih kathah dosa sanesipun ingkang kedah kita tilaraken kados dene rirba, nuduh zina dhumateng tiyang sanes, ghibah lan sapanunggalanipun.

Kita kedah asring istighfar lan sregep ngaji, ngupadi undhaking ngelmi agami. Semanten ugi nyuwun pengayoman dhumateng Allah. Supados kita dipun slametaken dening Allah saking sedaya watak candhala, ambeg angkara, kemaksiatan lan kemungkaran. Ing wasana mangga kita sami mungkasi khutbah ing kalodhangan siang menika kanthi manengku puja. Ngaturaken pangalembana lan pandonga panyuwunan wonten ngarsanipun Allah.

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

اللهم بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

اللهم اغْـفِـرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ،

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْـفِـرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

اللهم إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ

وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

وَصَلى الله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Penulis : Ust. Abul Aswad Al Bayaty, B.A

Download File Pdf (ukuran kertas A5)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button