Poster Dakwah

Narima Ing Pandum

NARIMA ING PANDUM
.
Kanjeng Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam dawuh ;
.
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِى سِرْبِهِ مُعَافًى فِى جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا
.
“Sapa salah sawijining sira tangi ing wayah esuk kanthi kahanan aman, (tentrem ayem boten nembe diuber dening mungsuh), waras awake, lan dheweke duwe jatah mangan sedina kui, kaya kaya dheweke diparingi kanugrahan arupa ndonya saisine”
.
(H.R Tirmidzi No. 2346)
.
.
✒️ Ustadz Abul Aswad Al Bayaty
.
.
Mangga sami midhangetaken piwucal agami islam arupi : fatwa, wewarah kesaenan, pitutur luhur para ulama, rekaman pengajian para kyai lan sanesipun lumantar channel : NGANGSU KAWRUH
.
Facebook : https://www.facebook.com/ngangsukawruhtv
Instagram : https://www.instagram.com/ngangsukawruhid/
Youtube : https://www.youtube.com/c/ngangsukawruhid
Telegram : https://t.me/NgangsuKawruh
.
Whatsapp :
.
NGANGSU KAWRUH CENTER https://wa.me/6281328818381
.
ADMIN MEDIA
https://wa.me/6281228616811

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button