Layang Pitakonan (Tanya Jawab)

Nadzare Wong Cethil

Pitakonan : Apakah ada tuntunan nadzar sesuatu hal yang baik agar hajat kita tercapai?

Wangsulan : Nadzar menika dipun keparengaken. Ananging nadzare niku mbok menawi kalebu nadzare wong kang cethil. Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam dhawuh ;

وإنما يُسْتَخْرَجُ به من البخيل

“Nadzar niku mung metu saka wong sing cethil.” (Muttafaqun ‘alaih)

Cethil niku pripun to? Tuladhanipun ;
“Ya Allah kula benjing menawi pun lulus, kula ajeng pasa senin kemis dangune sewulan.”

Ajeng ngibadah mawon ngentosi lulus rumiyin.
Nek nadzar sing becik niku boten sah ngenteni lulus, boten ngenteni entuk rejeki. 
“Ya Allah…pokoke sasi niki kula ajeng pasa senin kemis.”, ngoten thok.

Ora sah ngenteni ; “Ya Allah… sesuk nek daganganku entek, laris kabeh, kula ajeng pasa..” Nek boten laris? “Ya kula boten sida pasa ya Allah.. Wong ora laris kok…”

“Ya Allah.. Sesuk nek aku oleh bojo, ajeng mbeleh manuk gemak lima. Nek dereng etuk bojo ya rasida mbeleh Ya Allah..”

Lha niku cethil jenenge. Ananging menawi nadzare boten wong cethil niku sae. Mewajibkan ibadah kanggo awake dhewe. 

Jan jane pasa senin kemis niku boten wajib, ananging gandheng awake dhewe pun janji dhumateng Allah ; 
“Ya Allah..pokoke sasi ngarep niku kula ajeng pasa senin kemis..” niku hukume dados wajib.  Ananging boten sah ngenteni lulus, ngenteni oleh bojo, dodolane laris, lan sapiturutipun.

Wallahu a’lam bis showab.

*Ust. Abul Aswad Al Bayaty

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button