Poster DakwahUncategorized

Mburu Donya Kelangan Suwarga

Kalebet tiyang ingkang cubluk pangertosanipun, bodho akalipun sarta landhep dhengkul pikiranipun. Nalika wonten satunggalipun manungsa numpuk bandha donya rinten kelawan ndalu wonten salebetipun lemari wesi. Banjur dipun tilar bandha kalawau salami laminipun.

Wonten pundi akalipun ? direwangi sekolah matahun tahun, nyambut damel rinten ndalu. Direwangi njungkel njempalik, sikil kanggo sirah, sirah kanggo sikil, niba tangi, meres keringet banting balung madosi bandha. Sasampunipun ngempal, bandhanipun boten dibeta mati. (Bandhanipun boten digina’ake kagem sangu mati)

…….

✍🏻 Ust. Abul Aswad Al Bayaty

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button