Laporan Kegiatan

Kopdar Santri Suruh Indonesia – 4 Syawal 1444

Alhamdulillahi lladzi bini’matihi tatimmus sholihat

Sampun kaleksanan adicara Kopdar Santri Suruh (Ngangsu Kawruh) Indonesia ingkang angka sepindhah (perdana). Adicara menika dipun wontenaken ing dinten Selasa, 4 Syawal 1444 utawi 25 April 2023. Mapan wonten ing Masjid Jami’ Pesantren Gratis Klaten.

Acara kopdar menika dipun dugeni dening kirang langkung 250 Santri Suruh saking pundi kemawon papan. Wonten ingkang saking Klaten, Jogja, Boyolali, Magelang, Solo, Wonogiri, Salatiga, Semarang lan ugi santri suruh ingkang nembe mudik saking Jabodetabek.

Awit kirang langkung jam setengah 8 enjing, para santri sampun mulai dugi lan ngisi buku absen kagem regristrasi.

Lajeng, kirang langkung tabuh setengah 9, adicara menika dipun awiti. Wonten pinten pinten acara ingkang kaleksanan, inggih punika ;

  • Atur pambagya harja
  • Pengaosan singkat
  • Layang pitakonan (tanya jawab)
  • Pangudarasa santri, lan
  • Andum bebungah.

Saliyane acara kagen bapak bapak lan ibu ibu, ugi wonten acara khusus kagem anak-anak. Inggih punika acara mewarnai, pengaosan anak, lan ugi andum bebungah arupi amplop thr.

Nalika wekdal sampun ajeng ngancik wektu shalat dzuhur, adicara menika dipun tutup kanthi wedangan, kembul bujana, lan dhahar sesarengan. Dipun lajengaken shalat dzuhur kanthi berjama’ah.

Mugi acara punika saget andayani kesaenan kagem kaum muslimin.
Aamiin ya robbal ‘alamiin..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button