Poster Dakwah

Dukun Agawe Cilaka

DUKUN AGAWE CILAKA

Nabi Muhammad shlallahu ‘alaihi wa sallam dhawuh ;

”Sapa wonge teka marang dukun, utawa tukang ramal. Banjur mercayani kandhane dukun. Yektu dheweke wis kafir marang wahyu kang diparingake marang Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam.”

(H.R Ahmad)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button