Do'a harian

Donga Nalika Liwat/Lumebu Papan Wingit (Angker)

🤲🏻 Donga Nalika Liwat/Lumebu Papan Kang Wingit (Angker)

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

A’UDZU BIKALIMAATILLAAHIT TAAMMAATI MIN SYARRI MAA KHOLAQ

“Aku nyuwun pengayoman kanthi kalimat kalimatipun Allah kang maha sampurna saka gangguane makhluk kang cinipta.”
(H.R Muslim : 2708)


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button