Do'a harian

Donga Nalika Dialembana Dening Tiyang Sanes

: : Donga Nalika Dialembana Dening Tiyang Sanes : :

اللَّهُمَّ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، واغْفِر لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ واجْعَلْنِي خَيْراً مِمَّا يَظُنُّونَ

ALLAHUMMA LAA TUAKHIDZNI BIMAA YAQUULUUN, WAGHFIRLII MAA LAA YA’LAMUN, WAJ’ALNII KHAIRAN MIMMA YADHUNNUN

”Dhuh Allah, mugi Paduka boten nibani pasiksan dhumateng kawula awit pangalembananipun para manungsa dhumateng kawula.

Mugi Paduka kepareng paring pangapura dhumateng kula awit pangucapipun para manungsa ingkang boten leres dhumateng kula.

Lan kula nyuwun supados Paduka ndadosaken kula niki langkung sae tinimbang panyananipun para manungsa dhumateng kula.”

(H.R Bukhari wonten salebetipun Kitab Adabul Mufrod)


Monggo sami dipun gethok tularaken..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button