Do'a harian

Donga Nalika Ajeng Jima’ (Kumpul Kaliyan Garwa)

Donga Nalika Ajeng Jima’ (kumpul kaliyan garwa)

بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

BISMILLAHI, ALLAHUMMA JANNIBNAS SYAITHANA, WA JANNIBIS SYAITHAANA MAA RAZAQTANA

“Kanthi nyebat Asma Allah, Duh Allah kula nyuwun supados Paduka kepareng nebihake kawula saking setan. Lan nyuwun Paduka tebihaken setan saking napa kang Paduka paringaken dhumateng kawula (arupi anak) “

(H.R Bukhari : 141)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button