Do'a harian

Donga Kanggo Temanten Sakloron

DONGA KANGGO TEMANTEN SAKLORON

بارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وبارَكَ علَيكَ ، وجمعَ بَينَكُما في خيرٍ

BARAKALLAHU LAKA WA BARAKA ‘ALAIKA WA JAMA’A BAINAKUMA FII KHAIR

”Muga Allah tansah paring berkah marang sliramu. Ngganjar kaberkahan kanggo sira, lan nglumpukake sira sakarone ana sajroning kabecikan.”

(Shahih Abu Dawud)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button