Jadwal Pengaosan

Dauroh Akbar – Pamedhot Keislaman

⭐DAUROH AKBAR🖊️
🎙️Kawedhar Kanthi Basa Jawa📌

📜Irah irahan kitab : SEPULUH PERKARA PAMEDHOT KEISLAMAN kaserat dening Syaikh Muhammad At Tamimi Rahimahullah

🎙️Pamedhar sabdatama : Al Ustad Abul Aswad Al Bayati, BA.

  • Ketua Yayasan Ngangsu Kawruh
  • Pamicara wonten ing Al Iman TV Surabaya.
  • Pangarsa Brigade Penjaga Masjid BRIGAS
  • Pangarsa semud mubal (sekolah mudin lan muballigh).

Wekdal:
🗓️ Ahad, 17 September 2023
⏰Tabuh : 08.00-15.00 WIK
● Sesi 1 : 08.00 – 09.30
○ Istirahat : 09.30 – 09.45
● Sesi 2 : 09.45- 11.15
○ Ishoma : 11.15 – 12.00
● Sesi 3 : 12.00 – 13.15
○ Istirahat : 13.15 – 14.00
● Sesi 4 : 14.00 – 15.00

🕌Papan : Masjid Agung Gamping Ambarketawang, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Maps : https://maps.app.goo.gl/UGJMc8Mrgef72vsC6

✍🏻Wekdal pendaftaran : Senin dumugi Jum’at tanggal 4-15 September 2023

  • Sekawan adicara arupi waosan kitab, setunggal adicara kagem ujian lan layang pitakonan.
  • Pendaftaran Rp.15.000,-
  • Pasugatan : dhahar kaping pisan, snack kaping pindho, toya mineral, kitab ingkang dipun sinaoni.
  • Dipun cawisaken bebungah/ hadiah kagem para pangudi ngelmu ing pahargyan daurah punika.

🖥️ link pendaftaran :
https://bit.ly/DaurohAkbar1709

💐Mangga sami dipun gethok tularaken pawartos menika dhumateng sanak kadang, tangga tepalih lan mitra pitepangan sanesipun.

Mugi Allah tansah paring barakah dhumateng sedayanipun.

💰Pawartos lan donasi : http://wa.me/6281272501156

Daurah punika dipun wontenaken dening :

1️⃣ Yayasan Masjid Agung Gamping
2️⃣ Yayasan Ngangsu Kawruh
3️⃣ Yayasan Syiar Islam Riyadhuljannah YASIR
4️⃣ Gamping Mengaji
5️⃣ Godean Mengaji
6️⃣ Seyegan Mengaji

Jazaakumullahukhayran
Maturnuwun
Barakallahufiikum

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button