Jadwal Pengaosan

Daurah JUPUKEN AQIDAHMU SAKA ALQURAN LAN SUNNAH – Jogja

✒️…Daurah Indonesia Bertauhid Kanthi Basa Jawa…💡

📜Irah irahan kitab : Jupuken Aqidahmu Saka Al Qur’an Lan Sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, seratanipun Syaikh Muhammad Jamil Zainu.

🎙️Pamedhar sabdatama : Ust Abul Aswad Al Bayati, BA.

  • Pangarsa yayasan Ngangsu Kawruh
  • Pamicara wonten ing Al Iman TV Surabaya.
  • Pangarsa semud mubal (sekolah mudin lan muballigh).

Wekdal:
🗓️ Setu, 28Januari 2023
⏰Tabuh : 07.30-14.30 WIB
(3 adicara).

🗓️Ahad, 29 Januari 2023
⏰Tabuh : 09.30-16.30 WIB
(3 adicara).

🕌Papan : Masjid Al Aman, Sidoarum Godean, Ngayogyakarta Hadiningrat.

https://goo.gl/maps/XvdkuYsv5h13LocJ6

✍🏻Wekdal pendaftaran : Dinten Jemuwah dumugi Rebo, 20-25 Januari 2023 (nalika sampun kebak badhe dipun tutup).

  • Pitung adicara arupi waosan kitab, setunggal adicara kagem ujian lan layang pitakonan.
  • Cacahipun pendaftar 150 kakung, 100 palwestri.
  • Pendaftaran Rp.30.000,-
  • Pasugatan : dhahar kaping kaleh, toya mineral, kitab ingkang dipun sinaoni.
  • Dipun cawisaken bebungah/ hadiah kagem para pangudi ngelmu ing daurah punika.
  • Mbangun miturut dhumateng protokol kesarasan.

🖥️link pendaftaran : http://bagi.to/daurohalaman

💐Mangga sami dipun gethok tularaken pawartos menika dhumateng sanak kadang, tangga tepalih lan mitra pitepangan sanesipun.

Mugi Allah tansah paring barakah dhumateng samudayanipun.

💰Pawartos lan donasi : http://wa.me/62895376603093

Daurah punika dipun wontenaken dening :

🛍️Yayasan Indonesia Bertauhid sesarengan kalian ;

1️⃣Ngangsu Kawruh
2️⃣Masjid Al Aman, Sidoarum, Godean, Ngayogyakarta Hadiningrat.
3️⃣Godean Mengaji

Jazaakumullahukhayran
Maturnuwun
Barakallahufiikum

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button