Layang Pitakonan (Tanya Jawab)

Apa Benar Islam itu Ada Kulit Ada Isi?

Pitakonan : Apa benar Islam itu ada kulit ada isi? Lalu apakah thariqa yang ada saat ini sesuai dengan ajarannya Nabi dan para sahabat? Sebagaimana yang mereka klaim.

Wangsulan : Nggih ditingali mawon amalanipun. Dipun tingali mawon aqidahipun. Dipun tingali mawon akhlaqipun.

Aqidahe, kapercayane cocok boten kalih dalil?

Kita sedaya umat Islam niku gadahi pathokan. Pathokane, Al Qur’an kalih Sunnah. Sapa wonge ngaku ngaku dadi umate Nabi, ngaku ngaku nderek syariate Nabi, nggih ditimbang. Sholate cocok opo ora kalih Al Qur’an lan Sunnah, kowe duwe kapercayan apa? Cocok karo ajaran Nabi apa ora?

“Mungguhmu nek wong mati ki isoh krungu opo ora?”

“Menurut thariqatku, wong mati ki isoh krungu..!”

Berarti dheweke boten cocok kaliyan Al Qur’an lan Sunnah. Boten cocok kalih thariqate Kanjeng Nabi.

Sebab dipun sebataken wonten Al Qur’an, bilih wong mati iku ora isoh krungu.

“Menurut thariqatmu nek jaluk donga karo wong mati oleh apa ora?”
“Menurut thariqatku entuk..!”

“Oo.. nek ngono thariqatmu ora cocok karo thariqate Nabi.”

Mila kita sedaya nyinaoni kitab niki (Khudz Aqidataka minal Qurani was Sunnah – Jupuken Keyakinanmu saka Al Qur’an lan Sunnah) adhedasar dalil.

Adhedhasar Al Qur’an , adhedhasar dhawuhe Kanjeng Nabi. ngoten mawon pathokane, boten sah angel-angel.

Pramila Al Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i (Imam Syafi’i) niku nate maringi wewarah kesaenan; “Nek kowe weruh nganggo matamu dhewe, ana manungsa isoh mlaku neng dhuwure banyu, isoh maburana sadhuwure awang awang kumitir.

Deloken amalane, deloken aqidahe ! cocok apa ora karo Al Qur’an Sunnah. Nak amalan lan kapercayane ora cocok karo Al Qur’an lan Sunnah Nabi, dheweke kuwi wali setan, dudu wali Allah.”

Isoh mabur, ning ora tau shalat jama’ah. Isoh mlayu neng dhuwur banyu kaya nguwot neng dhuwur kreteg, kemampul neng dhuwur banyu ora isoh ambles, ananging ora tau shalat jum’at.

Nggih boten mungkin niku dipun wastani walinipun Allah subhanahu wa ta’ala.

dipun wangsuli dening : Ust. Abul Aswad Al Bayaty

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button