Poster Dakwah

Agama Ageming Aji

AGAMA AGEMING AJI
.
Kang tumrape wong tanah jawi, Agama Ageming Aji
.
Ngelmu agama iku pinangka sandangan kang paling becik
.
✍🏻 Ustadz Abul Aswad Al Bayaty
.
Mangga sami midhangetaken piwucal agami islam arupi : fatwa, wewarah kesaenan, pitutur luhur para ulama, rekaman pengajian para kyai lan sanesipun lumantar channel : NGANGSU KAWRUH
.
Website : https://www.ngangsukawruh.com
Facebook : https://www.facebook.com/ngangsukawruhtv
Instagram : https://www.instagram.com/ngangsukawruhid/
Youtube : https://www.youtube.com/c/ngangsukawruhid
Telegram : https://t.me/NgangsuKawruh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button